Map o'r safle

Canllaw i rieni
Gwybodaeth i rieni
Beth yw Rhaglen Gwrth-fwlio KiVa Canllaw cryno i rieni
Gwybodaeth sylfaenol am fwlio
Beth yw bwlio? Mathau o fwlio Mae bwlio’n fater i’r dosbarth cyfan Beth sy’n achosi bwlio? Sut ydw i’n adnabod plentyn sy’n cael ei fwlio?
Camau gwrth-fwlio yn yr ysgol a’r cartref
Camau yn yr ysgol Camau yn y cartref
Cyfeiriadau llenydduaeth ac ar y we
Cyfeiriadau ar y we Llenyddiaeth Gwybodaeth a Ffuglen

Mae ysgol KiVa yn ysgol gwrth-fwlio

Mae’r Canllaw hwn i Rieni yn rhan o raglen gwrth-fwlio KiVa, offeryn sy’n ffrwyth ymchwil, ar gyfer atal a lleihau problemau bwlio. Rhaglen i ysgolion yw KiVa a ddatblygwyd gan arbenigwyr ym Mhrifysgol Turku, Y Ffindir. Ceir gwybodaeth ychwanegol am y rhaglen ar wefan KiVa, www.kivaprogram.net.