Page 9 - KiVa EST Parents Guide
P. 9

   1.1.3 Kiusamine on olukord, kui korduvalt ja meelega kahjustatakse
kedagi, kes on kaitsetu
Kiusamine on olukord, kui samale õpilasele korduvalt ja tahtlikult kahju tehakse. Tegija(te)ks on keegi, kelle vastu ohvril on end raske kaitsta.
Korduvus tähendab seda, et õpilasele tehakse haiget ikka ja jälle. Kiusamine võib kesta mitu kooliastet, algkoolist keskkoolini.
Tahtlikkus tähendab seda, et tegevuse siht on haiget teha, kahjustada ja tekitada ahastust. Vahel võidakse teist kogemata haavata. Sellisel juhul tuleb olukord lahendada, vaatamata sellele, et tegemist ei ole definitsiooni järgi kiusamisega.
Väide, et ohvril on raske end kaitsta, tähendab, et kiusaja ja ohver on mingil moel oma jõult või tugevuselt ebavõrdsed. Ohver võib olla füüsiliselt nõrk, väga tagasihoidlik või klassis uustulnuk, ta ei ole jõudnud veel leida endale sõpru, kes teda kiusamise eest kaitseksid.
Uurijad väidavad, et 10–20% algkooli õpilastest ning 5–10% keskastme õpilastest kannatavad süstemaatilise kiusamise all. Paljud neist ei räägi oma olukorrast kellelegi. Sageli on vaikimise põhjuseks hirm, et kiusamine suureneb või varasem kogemus, kui rääkimisest pole abi olnud. Tunnistada, et sõbrad ei aktsepteeri sind, on raske igaühele.
 9   7   8   9   10   11