Page 7 - KiVa EST Parents Guide
P. 7

Eessõna SA Kiusamisvaba Kool meeskonnalt
Tere, hea lugeja!
SA Kiusamisvaba Kool meeskonna missioon on muuta Eesti koolid kiusamisvabaks. Seepärast käivitasime 2013. aasta sügisel 20 Eesti koolis Kiusamisvaba Kooli (KiVa) kiusamist ennetava ja juhtumite lahendamise programmi, mis on varem näidanud väga häid tulemusi koolikiusamise vähendamisel näiteks Soomes, Hollandis ning mitmes teises riigis. Pakume programmi samm-sammult suuremale ringile koolidest, lähtudes nende huvist ja rahastuse olemasolust. 2014/2015. õppeaastaks kasvas programmis osalevate koolide arv 31 koolini ning meie suur eesmärk on tulevikus jõuda koolitervikliku lahendusega kõigi Eesti koolideni.
KiVa programmi abiga õpivad lapsed kiusamist ära tundma ning kiusamisjuhtumitele kohaselt reageerima, kusjuures suur rõhk on pealtvaatajate rolli teadvustamisel. Programmi toel koolitatud igas koolis tegutsev KiVa tiim oskab kiusamisjuhtumeid kiirelt ja otsustavalt lahendada. Meetodite tulemuslikkuse hindamiseks kaardistatakse olukorda nii sügisel kui kevadel õpilasküsitlusega. Uurimused kinnitavad, et selline mitmel tasandil tegutsemine tõepoolest aitab vähendada kiusamist koolis.
Iga lapse turvalise haridustee tagamisel on oluline roll kanda ka lapsevanematel. Usume, et kõik vanemad soovivad, et nende laps ei oleks kiusatud ega kiusaks teisi. Põhjus, miks alati nii ei lähe, on sageli lähedaste piiratud oskused ära tunda, kui last kiusatakse, vähene teadlikkus kiusamise kahjulikust mõjust kõigile osapooltele ning teadmatus, kuidas kiusamisjuhtumite korral toimida.
Hoiad käes lastevanematele mõeldud miniõpikut, mis aitab kiusamist ära tunda ning ennetada. Kui selgub, et sinu last kiusatakse, annab miniõpik praktilisi näpunäiteid, kuidas teda toetada. Kui ootamatult tuleb välja, et su laps ise kedagi kiusab, leiad õpikust suuniseid, kuidas olukorda püsivalt lahendada. Kui su laps on tunnistanud, et kedagi tema klassis kiusatakse, saad juhiseid, kuidas õpetada kõrvalseisjat ohvrit toetama.
Õpik on virtuaalsel kujul kättesaadav ka meie kodulehelt www.kivaprogram.net/ estonia. Jaga seda oma lähedaste, sõprade, aga ka oma lapse kooliperega, et võiksime üheskoos muuta Eesti laste koolipäevad kiusamisvabaks.
SA Kiusamisvaba Kool meeskond
Lisainfo meie kohta:
Facebook: www.facebook.com/kiusamisvabakool Koduleht: www.kivaprogram.net/estonia
 7
   5   6   7   8   9