Page 6 - KiVa EST Parents Guide
P. 6

Eessõna
See lapsevanematele mõeldud miniõpik on osa KiVa kiusamisvastasest programmist kiusamise ennetamiseks ja vähendamiseks. KiVa on koolipõhine programm, mille on välja töötanud Turu Ülikooli eksperdid. Lisainformatsiooni programmi kohta leiab KiVa kodulehelt www.kivaprogram.net/estonia.
Seadused ja määrused nõuavad, et koolid tegutseksid kiusamise ennetamise nimel ja koolides on loodud strateegiad õpilaste kaitseks. Koolidelt oodatakse kiusamisse sekkumist ja kiusamisvastaste tegevuskavade väljatöötamist. KiVa on abivahend, mis aitab koolidel neid ülesandeid täita.
Miniõpiku eesmärk on anda lapsevanematele teavet kiusamise kohta: mis on selgunud uuema aja uurimustest ning mida saab kiusamise vastu ette võtta kodus ja koolis. Kooli ja kodu koostöö on kiusamisega tegelemisel oluline. KiVa ütleb – teeme seda koos!
Iga peatüki lõpus on ära toodud selle põhilised mõtted. Peale selle leiab miniõpiku lõpust lühikokkuvõtte kõige olulisematest punktidest.
Miniõpiku koostamisel arvestati nii lapsevanemate, õpilaste kui ka ekspertide seisukohti. Me täname siiralt kõiki, kes aitasid seda juhendit kokku panna.
KiVa õnnestumiseks on vaja toetavat keskkonda, kus lapsevanemad annavad selgelt mõista, et nad ei õigusta kiusamist ning on valmis aitama oma last, kui ta puutub kokku kiusamisega!
 6   4   5   6   7   8