Page 4 - KiVa EST Parents Guide
P. 4

SISUKORD
SOS JUHISED OOTAMATUTEKS OLUKORDADEKS.......................2
Eessõna ................................................................................................................ 6 Eessõna SA Kiusamisvaba Kool meeskonnalt ........................................................ 7
1. PÕHILINE TEAVE KIUSAMISE KOHTA.....................................8
1.1 MIS ON KIUSAMINE? ...................................................................................... 8
1.1.1 Vaidlused ja lahkarvamused ei ole kiusamine ............................................ 8
1.1.2 Õrritamine või müramine ei ole kiusamine ................................................ 8
1.1.3 Kiusamine on olukord, kui korduvalt ja meelega kahjustatakse kedagi,
kes on kaitsetu............................................................................................ 9
1.2 HEATAHTLIKUD KOMMENTAARID, AGA... ...................................................... 10 1.3 KIUSAMISE VORMID ..................................................................................... 13 1.4 KIUSAMINE PUUDUTAB KOGU KLASSI ........................................................... 15 1.5 MIS PÕHJUSTAB KIUSAMIST? ........................................................................ 19
1.5.1 Kes kiusab – ja keda? ................................................................................ 19
1.5.2 Mis juhtub ohvri ja kiusajaga? .................................................................. 22
1.6 KUIDAS KIUSATUD ÕPILAST ÄRA TUNDA? ..................................................... 24
1.6.1 Muutused käitumises ............................................................................... 24 1.6.2 Mõned märgid, mis võivad viidata kiusamise all kannatamisele: ............. 25
 4




















































































   2   3   4   5   6