Page 2 - KiVa EST Parents Guide
P. 2

SOS JUHISED OOTAMATUTEKS OLUKORDADEKS
Keegi meist ei ole lõpuni kaitstud selle eest, et ühel päeval võtab sinuga ühendust õpetaja, direktor või mõni lapsevanem ning teatab, et sinu laps puutub kokku kiusamisega. Kuna sellised olukorrad on tihti ennustamatud, ei ole nendeks puhkudeks võimalik anda terviklikku käitumisjuhist. Küll aga saab meeles pidada mõningaid põhimõtteid, mille kohta leiad täpsemad selgitused lk 46-49.
KUIDAS KÄITUDA, KUI...
.... SU LAPS ÜTLEB SULLE, ET TEDA KIUSATAKSE?
Loo turvaline õhkkond. Jää rahulikuks ning aita ka lapsel rahuneda. Selgita välja nii palju, kui saad. Kuula, mis juhtus.
Kinnita lapsele, et aitad ja toetad teda.
Enne kui tegutsed, võta aega mõtlemiseks.
Planeeri. Esmalt ja koheselt tuleks võtta ühendust klassijuhatajaga.
Räägi plaan lapsega läbi. Oluline on, et laps saaks aru ning aktsepteeriks plaani. Toimi otsustavalt, aga tasakaalukalt. Ära lükka kokkulepitud tegevusi edasi. Juhtum on lahenenud siis, kui kõik juhtumis osalenud
lapsed ennast jälle hästi tunnevad.
... SULLE ÖELDAKSE, ET SU LAPS ON KIUSAJA?
Eesmärk on lahenduse, mitte süüdlase leidmine.
Enne tegutsemist tuleb kõik osapooled rahulikult ära kuulata. Kinnita valmisolekut koostööks ning et mõistad olukorra tõsidust. Lapsega vesteldes loo turvaline keskkond, väldi süüdistamist.
Ole samas selgesõnaline, et igasugune kiusamine on vale.
Anna lapsele võimalus ise lahendus välja pakkuda.
Juhtum on lahenenud siis, kui kõik juhtumis osalenud
lapsed ennast jälle hästi tunnevad.


   1   2   3   4   5