Page 5 - KiVa EST Parents Guide
P. 5

2. KIUSAMISVASTASED TEGEVUSED KOOLIS JA KODUS ........... 26
2.1 TEGEVUSED KOOLIS ...................................................................................... 26
2.1.1 KiVa kooli programm................................................................................. 26
2.1.2 Tegevused koolis ....................................................................................... 26 2.1.3 Tegevused klassis ...................................................................................... 27 2.1.4 Tegevused kiusamisjuhtumi korral............................................................ 28
2.2 TEGEVUSED KODUS....................................................................................... 30
2.2.1 Küsimused on olulised .............................................................................. 30 2.2.2 Kiusatud lapse toetamine ......................................................................... 31 2.2.3 Mida teha? ............................................................................................... 32 2.2.4 Kuidas võiks kõrvalseisja ohvrit aidata? .................................................... 36 2.2.5 Kui sinu last kiusatakse telefoni või interneti teel..................................... 37 2.2.6 Kui sinu lapse kohta on internetti postitatud solvavaid tekste või fotosid 38 2.2.7 Ühe lapse ja tema vanema lugu................................................................ 39
2.3 „MINU LAPS OSALEB KIUSAMISES – MIDA PEAKSIN TEGEMA?” ..................... 41
3. KOKKUVÕTE .....................................................................46
3.1 ESMAABI JUHISED......................................................................................... 46 3.2 MINIÕPIK LAPSEVANEMATELE – KOKKUVÕTLIKULT ....................................... 50 KONTAKTID JA ABI KODU LÄHEDAL ..................................................................... 52 KiVa-meeskonna liikmete nimed ja kontaktandmed ........................................... 54
 5

   3   4   5   6   7