Page 8 - KiVa EST Parents Guide
P. 8

 I PÕHILINE TEAVE KIUSAMISE KOHTA
1.1 MIS ON KIUSAMINE?
1.1.1 Vaidlused ja lahkarvamused ei ole kiusamine
Konfliktid ja lahkarvamused on osa inimsuhetest, sest meil kõigil on erinevad arusaamad ja soovid. Oma eesmärkide poole liikudes ei ole meil alati meeles arvestada ka teiste tunnetega. Klassitäis lapsi pole siin erandiks. Selles, et lapsed ja noorukid oma erimeelsusi lahendavad, ei ole midagi halba. Isegi kui niisugused vaidlused meid endast välja viivad, õpetavad need samas vajalikke tunnetega toimetuleku ja konfliktide lahendamise viise.
Vaidlused ja lahkarvamused erinevad kiusamisest ennekõike selle poolest, et esimesed on tavaliselt mööduvad ja lühiajalised ning üks ja sama laps ei ole püsivalt sihtmärgiks.
1.1.2 Õrritamine või müramine ei ole kiusamine
Erinevalt kiusamisest valitseb mängulistes tegevustes vastastikuse mõistmise ja austuse õhkkond. Mängu ajend ei ole teisele haiget teha või teda solvata. Oluline on, et kõik mängus osalejad mõistaksid ja aktsepteeriksid tegevust mänguna. Mõnikord võivad aga naljana mõeldud sõnad ja teod teisele siiski haiget teha või teda häirida, sellisel juhul on kohane asjaga tegelda ning vabandada. Mõlemad osapooled peaksid edaspidi vältima sellist käitumist, mille kohta nad teavad, et see teisele haiget teeb.
Kuuleme tihti: „Me ju ainult mängisime, me ei mõelnud seda tõsiselt.” Kuidas peaks siis sellega tegelema?
Esmalt tuleb kindlaks teha, kas kõik tegevuse osalised tajuvad, et tegu on lihtsalt mänguga. Kui sa ei ole selles kindel, siis räägi lastega. Ebaselgetes olukordades võib kõnelda mängimise ja kiusamise erinevustest ning rõhutada, et mäng peaks olema lõbus kõigi jaoks.
  8

   6   7   8   9   10