Page 11 - KiVa EST Parents Guide
P. 11

 „Kaikad ja kivid võivad murda mu konte, kuid sõnadega ei saa mulle haiget teha.”
Üksikud sõnad, mida pillatakse näiteks vaidluse käigus, kustuvad ajapikku mälust, kuid sõnaline kiusamine, mis on oma olemuselt korduv ja süstemaatiline, jätab alati jälje. Sõnade hävitav jõud tabab ohvri enesehinnangut ja minapilti ikka ja jälle ning võib vähendada tema võimet igapäevaelus hakkama saada.
„See ei ole kiusamine. See on lihtsalt laste mäng ja narritamine, sa ei peaks mängul ennast häirida laskma.”
Kiusamine on julm viis teisele sõnadega, füüsiliselt või varjatult haiget teha. Selline olukord on mängust kaugel. Tõelise mängu ja kahjutu õrritamise eesmärk on koos lõbutseda, mitte kedagi kahjustada ega kellelegi haiget teha.
Kõige tähtsam on ohvrit aidata ja toetada! Tundub, et inimesed, kes väidavad midagi sellist, nagu eespool märgitud, ei mõista kiusamise põhiolemust ja selle kahjulikku mõju ohvrile. Kiusatule on see väga raske katsumus kahel põhjusel. Esiteks, kiusamine ei ole üksnes ühekordne või juhuslik sündmus, vaid korduv olukord, mis võib kesta aastaid. Teiseks, kiusamine ei toimu väljaspool klassisuhtlust. Ohvri jaoks tähendab see sageli klassikaaslaste ja sõprade silmis väärikuse kaotamist.
 11
  




























































































   9   10   11   12   13