Page 13 - KiVa EST Parents Guide
P. 13

1.3 KIUSAMISE VORMID
1) Sõnadega kiusamine on kõige levinum
Sõnaline kiusamine tähendab sõimamist, narritamist, pilkamist, ähvardamist ja naeruvääristamist. Sõnalised solvangud ei jäta füüsilisi jälgi, kuid need teevad haiget ja mõjuvad halvasti ohvri enesehinnangule ja minapildile. Uurimuste järgi võib ohvri enesehinnang saada löögi paljudeks aastateks ning usaldus teiste inimeste vastu kaduda igaveseks.
2) Kaudne kiusamine teeb kahju varjatult
Kaudne kiusamine tähendab seda, et kiusaja ja ohver ei pruugi tingimata näost näkku kohtuda; nad ei ole alati isegi samas kohas, kui kiusamine toimub. Oma olemuselt sisaldab kaudne kiusamine sotsiaalset manipulatsiooni, mis tähendab seda, et kiusaja püüab mõjutada teisi õpilasi nii, et nad hakkavad ohvrit vältima ja halvas valguses nägema. Manipulatsioon võib väljenduda alusetute kuulujuttude levitamises ohvri kohta, mis võib halvendada ohvri ja teiste õpilaste vahelisi suhteid. Kaudse kiusamise ohver märkab ajapikku, et on klassis üksi jäetud ja tal ei ole sõpru. Kõige hullemal juhul pöörab kogu klass ohvrile selja.
    13

   11   12   13   14   15