Page 15 - KiVa EST Parents Guide
P. 15

   1.4 KIUSAMINE PUUDUTAB KOGU KLASSI
Kiusamine ei toimu sotsiaalses vaakumis. Tavaliselt on mitmed õpilased toimuvast teadlikud ja kiusaja tegudel on tunnistajaid. Kahjuks võib aga osa neist teha kiusajaga koostööd või naerda kiusaja tegude peale ning sellega väljendada heakskiitu kiusamisele. Õnneks on ka inimesi, kes asuvad ohvri poolele. Enamik õpilasi kiusamise olukordadesse siiski ei sekku, vaid jäävad eemale ja on seetõttu ühtlasi kiusamise vaikivad heakskiitjad.
Uurimustes eristatakse viise, kuidas kõrvalseisjad (need, kes ei ole kiusajad ega ohvrid) võivad kiusamist nähes reageerida:
• Kiusaja abistamine:
Mõned õpilased ühinevad kiusajaga ja abistavad kiusajate ninameest mitmel moel (näiteks takistades kiusatavat last eemaldumast; kandes ebameeldivaid kirjakesi kiusajalt ohvrile; levitades kellegi teise algatatud kuulujutte).
• Kiusaja toetamine:
Osa lapsi koguneb toimumiskohta, nad vaatavad ja naeravad, tunnustades kiusajat žestide, miimika ja sõnadega.
• Vaikides kiusamise heakskiit:
Mõned õpilased tõmbuvad kiusamisolukordadest eemale ja teevad näo, nagu ei märkaks midagi.
• Ohvri kaitsmine:
Õnneks asuvad mõned õpilased ohvri poolele ja proovivad teda toetada. Nad püüavad panna teisi kiusamist lõpetama või lohutavad ohvrit.
  15   13   14   15   16   17