Page 17 - KiVa EST Parents Guide
P. 17

   Õpilased võivad tunda ohvrile tehtava pärast häbi. Häbi- ja piinlikkustunne suurendavad kaasõpilaste soovimatust kiusamisse sekkuda. Aegamisi muutub mittesekkumine ükskõiksuseks ja ohvri olukord kustutatakse mälust. Unustamine aitab tekitada paremat enesetunnet. Kohe kui kiusamisele enam ei mõelda, muutub see tavaliseks ja sellele ei pöörata enam erilist tähelepanu. Sel hetkel on kiusamisest saanud osa klassi ja kooli igapäevaelust ja üksikul õpilasel ei ole põhjust, võimalusi ega julgust sekkuda.
KiVa programmi üks eesmärk on mõjutada kogu klassi. Programm aitab luua ühise teadlikkuse, sekkumise ja vastutuse õhustiku. Eesmärk on harida õpilasi, nii et vaikse heakskiidu või kiusaja julgustamise asemel hakkavad nad toetama ohvrit ja näitavad sellega, et ei luba kiusamist. Kiusamise peatamine saab võimalikuks siis, kui areneb ühise vastutuse tunnetamine ning grupi reeglid muutuvad. See programm püüab saavutada mõlemat.
Teine eesmärk on anda õpilastele konkreetsed oskused kiusamisse sekkumiseks ja luua turvaline õhkkond, kus ükski ohvri kaitsja ei peaks kartma ise kiusamise ohvriks sattumist.
  17   15   16   17   18   19