Page 16 - KiVa EST Parents Guide
P. 16

„Lõpuks mäletame me mitte oma vaenlaste sõnu, vaid oma sõprade vaikimist.”
See Martin Luther Kingi tsitaat kirjeldab tabavalt paljude kiusatud laste kogemust, mis paneb neid uskuma, et keegi ei hooli neist või keegi ei ole nende poolt. Selline olukord võib püsida aastaid.
Miks ei asu inimesed ohvri poolele?
Nende tegevusetuse taga võib olla mitmeid põhjuseid.
Üks põhjus on julguse puudumine; hirm sattuda ise kiusamise ohvriks. Teadmiste puudumine võib olla teine ohvri toetamist takistav tegur – lihtsalt ei teata, mida saaks ohvri aitamiseks teha. KiVa programmi eesmärk on aidata lastel mõista, kuidas isegi väga väikeste tegudega saab edastada sõnumit: „Ma olen sinu poolt”, „Ma tahan sind toetada” või „Ma arvan, et sinuga käitutakse valesti.”
Kiusamise jätkudes hakkavad paljud õpilased nägema ohvrit aina kehvemas valguses. Grupis võib ohvri halvasti kohtlemine kujuneda isegi harjumuseks. Sellistel juhtudel muudavad grupinormid ohvri kaitsmise või isegi temaga suhtlemise sisuliselt võimatuks. Samuti võivad õpilased mõelda, et kiusamine on lubatud, kui sellesse ei sekkuta ja sel lastakse jätkuda.
    16
   14   15   16   17   18