Page 14 - KiVa EST Parents Guide
P. 14

 3) Füüsiline kiusamine võib saada kriminaalsüüdistuse aluseks
Tõukamine, löömine ja tagumine on füüsilise kiusamise vormid. Füüsilise kiusamise äärmuslikke vorme, nagu tõsine vägivald või kuritarvitamine, esineb suhteliselt harva, olgugi et need juhtumid jõuavad sageli meediasse. Füüsilise vägivalla korral peaks kaaluma õigusorganite poole pöördumist.
4) Küberkiusamine on uus kiusamise vorm
Kiusamine veebis või mobiiltelefoni teel on üsna uued kiusamise vormid. Tehniliselt on seda kerge teha – vaja läheb vaid hiireklõpsu või paari nupu vajutamist. Vähene võimalus vahele jääda võib ahvatleda kedagi tegema asju, mida ta tavaliselt ei teeks. Vahel on küberkiusamine anonüümne. Mobiiltelefoni või arvutiga saab levitada kuulujutte, postitada piinlikkust tekitavaid pilte, isiklikku infot või saata pilkavaid või ähvardavaid sõnumeid. Koolikiusamine piirdub tavaliselt koolipäevaga, kuid veebis saab kiusaja ohvri kätte põhimõtteliselt millal iganes soovib. Ohver ei ole kiusamise eest isegi enam kodus kaitstud.
Kokkuvõte
Kiusamine võib olla nähtav või varjatud.
Nähtavad vormid on füüsiline ja emotsionaalne/psühholoogiline väärkohtlemine. Sõnaline kiusamine on kõige levinum kiusamise vorm. Sõnad haavavad ohvri enesehinnangut ja eneseteadvust ning selle tulemusena kahandavad tema arvamust endast ja teistest.
Kaudset kiusamist märgatakse vähem. See kahjustab ohvri sotsiaalseid suhteid ja halvimal juhul jääb ohver klassis täiesti isoleerituks, ilma ühegi sõbrata.
Peatükis kirjeldatud kiusamise vormid piirduvad enamasti kooliga, kuid nt küberkiusamine jõuab ohvrini igal ajal ja igal pool.
     14

   12   13   14   15   16