Page 56 - KiVa EST Parents Guide
P. 56

 Kiusamisel on pikaajalised halvad tagajärjed nii kiusajale kui ohvrile
Parim abivahend kiusamise vastu on lapse terve enesehinnang
    ®
ISBN (trükitud) 978-951-29-6020-0
ISBN (elektrooniline) 978-951-29-6021-7


   52   53   54   55   56