Page 53 - KiVa EST Parents Guide
P. 53

 Ohvriabi Eestis
psühholoogiline nõustamine, nõustamine interneti teel
Tallinnas: 658 5087; Tartus: 740 3505; Raplas: 489 4997; Kohtla-Järvel: 337 1177 www.ohvriabi.ee
MTÜ Eluliin
psühholoogiline kriisinõustamine ja emotsionaalne tugi
kriisiabi päeval: 6314300, emotsionaalne tugi õhtul ja öösel: 6558088 www.eluliin.ee
Lahendusnet
nõustamiskeskus veebis, nõustavad Tallinna Ülikooli ja Tartu Ülikooli psühholoogiatudengid. www.lahendus.net
Perekeskus Sina ja Mina e-nõustamine
perede nõustamine internetis
www.sinamina.ee/ee/noustamine/e-noustamine
Riiklik usaldustelefon, kriisiabi telefoni teel. 126 (eesti keeles) ja 127 (vene keeles) www.usaldus.ee
Peaasi.ee
kogemustega vaimse tervise spetsialistide nõu ja abi
www.peaasi.ee
Koolipsühholoogide nõuandeliin
võimalus rääkida kvalifitseeritud koolipsühholoogiga mugavalt, anonüümselt ja tasuta, tel: 1226 (eesti keeles), 1227 (vene keeles).
Info: www.koolipsyhholoogid.ee/tugiliin-1226.
Laste õiguste eest vägivallavabale lapsepõlvele seisab lasteombudsman (www.lasteombudsman.ee), kelle juhised leiad siit: www.lasteombudsman.ee/sites/default/files/IMCE/kool_kiusamisest_vabaks.pdf
 Üleriigilised abi ja konsultatsiooni saamise võimalused:
Lasteabi
esmane sotsiaalne ja kriisinõustamine, abivajavast või kadunud lapsest teatamine lasteabi telefon: 116111
www.lasteabi.ee
   53   51   52   53   54   55