Page 52 - KiVa EST Parents Guide
P. 52

 KONTAKTID JA ABI KODU LÄHEDAL
Esimene kontakt oma lapse abistamisel võiks olla lapse klassijuhataja. Täiendava vajaduse korral võib võtta ühendust kooli tugispetsialistiga (koolipsühholoog, sotsiaalpedagoog) või kooli KiVa meeskonnaga. Kui koolis tugispetsialist puudub, võib pöörduda maakondlikku Rajaleidja keskusesse, kus on vajaliku ettevalmistuse saanud spetsialistid olemas.
Rajaleidja keskused:
igas maakonnas tegutsevad õppenõustamisteenuseid pakkuvad spetsialistide meeskonnad. Maakondlike Rajaleidja keskuste kontaktid: www.rajaleidja.ee/keskused
Tugi- ja perekeskused Tallinnas ja Tartus:
Tallinna Laste Tugikeskus: koolitused ja psühhosotsiaalne abi www.lastetugi.ee
tel: 655 6971
Tallinna Perekeskus:
psühholoogiline nõustamine, ka interneti teel
www.pk.ee
tel: 655 6970
Tartu Hariduse Tugiteenuste Keskus:
nõustamine ja abi kooliga seotud probleemide osas Tartu linna õpilastele
www.htk.tartu.ee
tel: 746 1000, htk@tartu.ee
Tartu Laste Tugikeskus:
kriisiabi, psühhoteraapia ja jmt.
www.tugikeskus.org.ee
tel: 748 4666
    52   50   51   52   53   54