Page 50 - KiVa EST Parents Guide
P. 50

3.2 MINIÕPIK LAPSEVANEMATELE – KOKKUVÕTLIKULT
Peatükk
 Kokkuvõte
 KiVa kool on kiusamisvaba kool (lk lk 6-7)
Mis on kiusamine? (lk 8-12)
Kiusamise vormid (lk 13-14)
Kiusamine puudutab kogu klassi
(lk 15-18)
Mis põhjustab kiusamist?
(lk 19-23)
Miniõpik lapsevanematele on osa KiVa programmist, see on lapsevanemate ja hooldajate jaoks koostatud kiusamisvastane abivahend. Juhendi eesmärk on anda infot koolikiusamise kohta, mida sellest teatakse ning mida on võimalik selle vastu kodus ja koolis ette võtta.
Kiusamine on see, kui lapsed üht oma kaaslast meelega ja korduvalt kahjustavad. Tegija(d) on sellised, kelle suhtes on ohvril end raske kaitsta. Kiusamine ei ole süütu mäng, see ei kasvata iseloomu ja sellest ei saada üle teistele tagasi tehes. Kiusamine on alati tõsine ohvri õiguste rikkumine ning alandab tema väärtust ja väärikust.
Kiusamine võib olemuselt olla nähtav või varjatud. Nähtavad vormid on füüsiline ja vaimne väärkohtlemine. Kaudne kiusamine on vähem märgatav. See kahjustab ohvri suhteid teistega. Eelnevalt mainitud vormid piirduvad sageli kooliga, kuid küberkiusamine jõuab ohvrini igal pool ja igal ajal.
Kaaslasi kiusav laps tegutseb harva üksi. Tavaliselt on tal abilised ja kannustajad. Ohvril võib olla kaitsjaid, kuid enamik õpilasi tõmbub kiusamisolukorras eemale ja võtab vaikiva heakskiitja rolli. Kiusamisest võib järk-järgult saada kooli igapäevaelu osa.
Teisi kiusavatel lastel on sageli vajadus olla tähelepanu keskpunktis, teiste poolt imetletud ja omada grupis võimu. Tihti valitakse ohvriks laps või noor, kes on ebakindel, kartlik, kes pole kaaslaste hulgas populaarne, kel on vähe sõpru või pole neid üldse. Kiusajaks või ohvriks ei saada ainuüksi isikuomaduste tõttu, neid rolle mõjutavad ka teiste õpilaste ootused ja klassi normid.
             50
 


   48   49   50   51   52