Page 55 - KiVa EST Parents Guide
P. 55

  KiVaTM program
Kaukiainen, A., & Salmivalli, C. (2009).
KiVa: Parents’ guide.
University of Turku, Department of Psychology: Publication series From Research into Practice, 5.
ISSN-L 1798-114X
ISSN 1798-145X
ISBN 978-951-29-6020-0 (trükitud)
ISBN 978-951-29-6021-7 (elektrooniline)
Autorid
Kujundus ja kaas Pildid
Tõlge eesti keelde Toimetamine Kirjastaja
Ari Kaukiainen Christina Salmivalli
A1 Media Oy
A1 Media Oy Juuso Järvinen Mika Kurkilahti Tomi Kurkilahti
®
Kristiina Treial (SA Kiusamisvaba Kool, Eesti) Riste Uuesoo
Soome Haridus- ja Kultuuriministeerium
 Autoriõigused, õiguslik teave ja vastutuse piirangud
Käesoleva materjali autoriõigused on kaitstud Soome autoriõiguse seaduse, kaubamärgi seaduse ja teiste rakenduvate rahvusvaheliste, föderaalsete, riiklike ja kohalike seadustega. Autoriõiguste ja kaubamärgi omanikud on Soome Haridus- ja Kultuuriministeerium, Turu Ülikool, nende allettevõtted või teised litsentseeritud kolmandad osapooled. Kõik õigused kaitstud. Käesoleva materjali kõiki osi on keelatud taasesitada, säilitada otsingusüsteemis või taasedastada ühelgi kujul või ühegi kanali kaudu, elektroonselt, kopeerides, salvestades või muul moel, kui selleks ei ole saadud eelnevalt Turu Ülikoolilt või vastavalt autoriõiguste omanikult kirjalikku luba.
Autorid ei võta vastutust ühegi tekkinud kahju eest inimesele, kes käesoleva materjali tõttu tegi midagi või jättis tegemata.
Kui olete selle materjali saanud kuskilt mujalt kui Turu Ülikooli või selle litsentseeritud partneri kaudu, siis on tegemist piraatkoopiaga.
Kui soovite rohkem infot, kirjutage kiva.info@utu.fi
ÜKS ERITI SUUR AITÄH MINIÕPIKULE HOOGU ANDNUD INIMESTELE!
Külli Lilleorg, Ramon Rask, Kaul Alasoo, Maia Korhonen, Kersti Vilt, Liis Udal, Leelo Laaso, Jaanika Roosaar, Sten Argos, Ruti Einpaul, Anti Einpaul, Liivika Harjo, Kristel Kask, Urmas Lilleorg, Katrin Tamsar, Jaanus Nieländer, Kätlin Liimets, Merle Mihkelson, Egon Talur, Daniel Soomer, Katrin Talmar, Rait Ojasaar, Ursula Vent, Pärtel Keskküla, Liina Lindström, Tiiu Jepiselg, Erik Suurväli, La Muu OÜ, Külli Kuldkepp, Matis Rodin, Heily Leola, Ahto Kõlvet, Monica Kaukver, Pille Petersoo, Riina Raudne, Elin Vilippus, Triinu Täht, Kari Käsper, Egert Pedastsaar, Carri Ginter, Maiu Uus, Laidi Surva, Janeck Uibo, Saima Tell, Riia Sillave, Priit Mikelsaar, Carmen Kibur, Katrin Isotamm, Auli Kõnnussaar, Urmas Väljaots, Renee Nahkur, Ave Mellik, Eike Abel, Kristi Liiva, Rasmus Rask   52   53   54   55   56