Page 28 - KiVa EST Parents Guide
P. 28

2.1.4 Tegevused kiusamisjuhtumi korral
KiVa programm ei keskendu ainult kiusamise ennetamisele, vaid sekkub igasse kiusamisjuhtumisse nii tõhusalt kui võimalik. Igas KiVa programmi rakendavas koolis on töögrupp – KiVa meeskond –, mis koosneb vähemalt kolmest õpetajast või muust täiskasvanust. Meeskonnaliikmed õpivad koolitusel, kuidas sekkuda kiusamisjuhtumitesse. Nad on oma koolis kiusamisega seotud teemade eksperdid.
Kui lapsevanem võtab kiusamisega seotud mure pärast kooliga ühendust või räägib õpilane õpetajale toimuvast kiusamisest, siis esmalt õpetaja hindab, kas konkreetsel juhul on tegu süstemaatilise kiusamisega või pigem ettekavatsemata konflikti, laste vaidluse või arusaamatusega. Kõiki juhtumeid, mis vastavad kiusamise tunnustele, jagatakse KiVa meeskonna liikmetega, kes pöörduvad seejärel juhtumiga seotud õpilaste poole ja vestlevad nendega. Esmalt räägib KiVa meeskond ohvriga ja seejärel ükshaaval iga õpilasega, kes on kiusamises osalenud. Pärast seda kohtuvad KiVa meeskonna liikmega kõik kiusamises osalenud õpilased grupina. Kui on jõutud kokkuleppele, kuidas kiusajad oma käitumist muudavad, lepitakse kokku järgmine kohtumine – järelvestlus. Järelvestluste eesmärk on tagada, et kiusamine oleks tõepoolest lõppenud.
Lapsevanemaid informeeritakse kõigist nende lastega seotud juhtumitest, millega KiVa meeskond tegeleb. Vajadusel palutakse lapsevanematel kooli tulla asja arutama. Peamiselt peetakse kiusamise lõpetamise vestlused siiski kooli personali ja õpilaste vahel.
   28


   26   27   28   29   30