Page 29 - KiVa EST Parents Guide
P. 29

 Kokkuvõte
KiVa programmi eesmärk koolis on pakkuda kooli personalile põhilist infot kiusamise ja selle lõpetamise kohta ning kutsuda pühenduma kiusamisvastasele tööle. Korrapidaja-õpetajad kannavad silmatorkavaid KiVa logoga veste, et kõigile programmi meelde tuletada. Klassi tasandil on programmi eesmärk ärgitada õpilasi vaikides kiusamise heakskiitmise või kiusaja julgustamise asemel ohvrit toetama ja väljendama, et nad ei luba kiusamist. Õpilase tasandil on eesmärgiks kiusamisjuhtumite võimalikult tõhus lahendamine. Juhtumisse sekkumine hõlmab alati järelvestlusi, et olla kindel olukorra muutumises.
      29
   27   28   29   30   31