Page 27 - KiVa EST Parents Guide
P. 27

 2.1.3 Tegevused klassis
KiVa programm sisaldab kümme kaheosalist õppetundi (iga osa kestab 45 minutit) ja ülesandeid, mida täidetakse kogu kooliaasta jooksul. Programmi sihtrühmaks olevate klasside õpilastele korraldatakse kuus üks või kaks tundi, kus arutletakse teistega arvestamise, kiusamise ja grupis käitumise üle ning tehakse erinevaid harjutusi ja rühmatöid.
Tunde ja käsitletavaid teemasid täiendab KiVa arvutimäng. Selles mängus lähevad õpilased virtuaalsesse kooli, kus nad harjutavad kiusamisvastast tegevust ja saavad oma käitumisele tagasisidet. Õpilased, kel on kodus internetiühendus, pääsevad ka seal mängule ligi. Palu, et laps näitaks sulle KiVa mängu*!
Klassis tehtava töö eesmärk on anda lastele teadmisi nende rollist kiusamise peatamisel. Seega, selle asemel et kiusamist vaikides heaks kiita või kiusajat julgustada, hakkavad lapsed toetama kiusatud klassikaaslast ja selle kaudu edastama sõnumit, et nad ei luba kiusamist. Kiusamine lõpeb siis, kui kujuneb ühine tunnetatud vastutus ja grupi reeglid muutuvad.
* Erinevad KiVa lisamaterjalid on kättesaadavad aadressil
www.kivaprogram.net/estonia.
Siit leiab tulevikus ka praegu alles valmimisjärgus mängu.
     27   25   26   27   28   29