Page 26 - KiVa EST Parents Guide
P. 26

II
2.1 TEGEVUSED KOOLIS
2.1.1 KiVa kooli programm
KiVa on uurimistulemuste põhjal haridusasutustele loodud abivahend kiusamise vastu võitlemiseks.
2.1.2 Tegevused koolis
KiVa annab koolipersonalile informatsiooni, mis on kiusamine ja kuidas sellega toime tulla ning püüdleb selle poole, et iga täiskasvanu tegutseks koolis kiusamise vastu. Programm sisaldab ka materjale lapsevanematega peetavateks koosolekuteks. Korrapidaja-õpetajad kannavad vahetunnis silmatorkavaid veste, et tuletada õpilastele ja korrapidajatele endile meelde, et neil on oluline
ülesanne vastutada turvalisuse eest.
KIUSAMISVASTASED TEGEVUSED KOOLIS JA KODUS
    26


   24   25   26   27   28