Page 24 - KiVa EST Parents Guide
P. 24

1.6 KUIDAS KIUSATUD ÕPILAST ÄRA TUNDA?
1.6.1 Muutused käitumises
Kiusamise mõjud ja tagajärjed võivad õpilasel väljenduda mitmel moel. Osa kiusamisele viitavaid märke võib olla hoopis muude lapse või noore elus ette tulevate probleemide tulemus. Pereliikme ootamatu haigestumine, vanemate lahutus, konfliktid vanemate ja õdede-vendadega või vanemate töötus muudavad kogu pere elu keeruliseks ning ilmnevad lastel ja noortel sümptomaatilise käitumisena. Seega pole järgnevalt kirjeldatud sümptomid üksnes kiusamise all kannatamisele viitavad märgid.
Siinkohal tasub meelde tuletada, et iga vanem teab kõige paremini, mil viisil tema laps end väljendab, kui ta on pinges ja midagi on halvasti.
Sageli on olulisimaks vihjeks muutus õpilase käitumises. Näiteks kui noor, kes on olnud kooli suhtes hästi meelestatud, ei ole enam koolist huvitatud ja väldib seda, siis on see juba piisav põhjus olukorda lähemalt uurida ning mõelda, mis võis sellise äkilise muutuse tingida. Asjast rääkimine on selgeim ja otseseim viis. Siiski peaksite meeles pidama, et laps või nooruk ei pruugi olla valmis enda olukorrast
isegi oma vanematele rääkima. Oluline on seada vestlustele põhireeglid, mille aluseks on lugupidamine ja toetuse väljendamine. Vajalikuks võib osutuda klassijuhataja
või kooli KiVa meeskonnaga kontakteerumine.
  24   22   23   24   25   26