Page 23 - KiVa EST Parents Guide
P. 23

 Kokkuvõte
Olgugi, et osal kiusajatel on mõned ühised jooned (agressiivsus, empaatia puudumine), kiusavad ja käituvad grupikaaslaste suhtes vastikult ka täiesti tavalised lapsed ja noorukid, tehes seda vahel pelgalt hoolimatusest. Teisi kiusavatel õpilastel on tihti vajadus olla tähelepanu keskpunktis, imetletud ning omada grupis võimu. Seetõttu valitakse sageli ohvriks õpilane, kes on ebakindel, häbelik, kel juba on grupis madal staatus, kel on vähe sõpru või pole neid üldse.
Keegi ei satu kiusajaks või ohvriks ainuüksi isikuomaduste tõttu. Need rollid on mõjutatud ka teiste õpilaste ootustest ja klassi normidest. Kiusajale võib tunduda, et ta meeldib grupikaaslastele rohkem, kui ta neile „naljakat etendust” pakub.
Ohverkannatabkiusamiseallningseevõib hilisemaseluspõhjustada depressiooni ja usaldamatust teiste suhtes.
Kiusamine on ohtlik ka kiusajale. Kui kiusaja käitumisse õigel ajal ei sekkuta, võib tema heaolu ja areng olla tõsiselt ohus.
   23

   21   22   23   24   25