Page 22 - KiVa EST Parents Guide
P. 22

  1.5.2 Mis juhtub ohvri ja kiusajaga?
Kiusamine sisaldab ohtu mõlemale – nii ohvri kui ka kiusaja arengule ning heaolule. Kiusamise all kannatavad lapsed on muu hulgas ärevamad ja depressiivsemad kui teised lapsed. Nad võivad karta kooli minna ja nende usaldus teiste inimeste vastu on vähenenud.
Kiusamine võib olla kahjulik ka kiusajale, kui sellesse ei sekkuta. Kiusaja hakkab nõnda arvama, et sarnane käitumine ei too ka tulevikus tema jaoks kaasa mingeid tagajärgi ning et teiste alandamine ongi hea viis tähelepanu ja võimu saamiseks. Halvimal juhul võib niisugune areng hilisemas elus põhjustada probleeme inimsuhetes ja viia vägivallani.
Kui kaaslasi kiusaval lapsel lastakse takistamatult tegutseda, siis:
• muutuvad tema hoiakud ja arusaamad kiusamise ja vägivalla suhtes järjest positiivsemaks. Tema lugupidamatu käitumine teiste inimestega saab aina hoogu ning ta arvab, et teistele haiget teha on sobilik või lausa lõbus;
• ta õpib kasutama kiusamist kui olukordade kontrollimise vahendit. Kiusamine võib olla kasulik: kiusaja saab tähelepanu, enesekindlust tuleb juurde, ta tunnetab võimu ja isegi naudingut;
• teisalt võib kiusaja tunda end justkui lõksus olevana, kui ta ei suuda oma käitumist muuta. Ta kogeb, et keegi ei saa teda aidata või peatada.
Pikaajalised uuringud kinnitavad, et lapsed ja noored „ei kasva” lihtsalt kiusamisest välja. Seega ei lõpe kiusamine iseenesest ja lastel, kes teisi sageli kiusavad, on suur risk muutuda inimesteks, kes kipuvad agressiivselt ja vägivaldselt käituma.
 22


   20   21   22   23   24