Page 21 - KiVa EST Parents Guide
P. 21

  Kui lastelt küsitakse kiusamise põhjusi, vastavad nad sageli, et ohver on „lihtsalt tüütu”, käitub veidralt, on upsakas, räägib liiga palju jne. Siiski on oluline mõista, et kiusamine on alati vale, see on alandav ja keegi pole seda ära teeninud. Kui kellegi käitumine tõsiselt häirib, siis tuleb talle seda öelda, aga
kiusamine ei ole lahendus.
Peale laste individuaalse omapära mõjutavad kiusamist ka grupiga seotud tegurid. Kiusaja rollis olevalt õpilaselt oodatakse teatud tüüpi käitumist. Teisisõnu, kui inimene käitub oma rolli kohaselt, vastab ta sellega teiste ootustele. Näiteks, kui kiusaja etendab kaaslastele „kiusaja etendust”, võib ta tunda end rohkem
grupi liikmena ja teiste ootustele vastavana.
Peale rolliootuste mõjutavad kiusaja tegutsemist ka kiusamist pooldavad või taunivad normid klassis ja kogu koolis. On märgatud, et osas klassides ja koolides ei ennusta tavapärased individuaalsed kiusamise ohvriks sattumise riskitegurid sugugi kiusamise all kannatamist. Seega, kuigi mingid tegurid võivad suurendada võimalust kiusamise ohvriks sattuda, ei pruugi need sugugi selleni viia. Püüdes kiusamist mõista, on oluline silmas pidada klassis või kogu koolis kehtivaid grupisiseseid reegleid.
Kui võtame arvesse grupi mõju kiusaja tegevusele, ei ole selle eesmärk kaotada või vähendada kiusaja enda vastutust oma tegude eest, vaid pigem vaadata kiusamist kui nähtust,
mida mõjutavad kiusaja isikuomadustest väljapoole
jäävad asjaolud. Nende teemadega tegeldakse KiVa tundides, kuid sellest võib ka kodus rääkida.
   21


   19   20   21   22   23