Page 20 - KiVa EST Parents Guide
P. 20

 Mingil hetkel võib igaüks sattuda kiusatavaks. Uurimustega
on kindlaks tehtud mõned omadused ja jooned, mis suurendavad lapse või noore riski kiusamise ohvriks langeda. Nende hulgas on füüsilised tunnused, nagu
• ebatavaline kehaehitus,
• üle/alakaalulisus,
• kohmakus,
või sellised iseloomuomadused, nagu • häbelikkus,
• introvertsus,
• impulsiivsus.
Samuti on õpiraskustega õpilastel suurem oht sattuda kiusatavaks. Häbelikkus, ebakindlus ja madal enesehinnang on kõige tavalisemad kiusamise ohvriks sattumise ennustajad. Siiski, need tegurid on ainult suurema riski märgid, mis ei pruugi viia alati ja igas olukorras kiusamiseni.
Kuigi kirjeldatud tegurid suurendavad ohvriks sattumise riski, ei tähenda see, et kiusamine oleks kuidagi ohvri või tema vanemate süü või isegi nende vastutusel. Kehalised erinevused, häbelikkus ja ebakindlus ei ole ohvri puudused, need on omadused, millega koos peaks õpilast aktsepteerima.
Uurimuste tulemused põhinevad sadadelt õpilastelt kogutud infol. Kõik, mis kehtib suurte õpilaste hulkade kohta, ei pruugi kehtida igas individuaalses kiusamisolukorras. Seega võivad kiusamise ohvriks langeda ka kõrge enese enesehinnanguga lapsed ja ka need, kes ei ole silmatorkavalt häbelikud ega ebakindlad.
Olgugi et paljud kiusatavad lapsed ja noored ei ole agressiivsed, eemalehoidvad ega häbelikud, on nende hulgas ohvreid, kes on ka ise agressiivsed. Kergelt vallandatav ja kontrollimatu agressiivsus võib suurendada ohvriks sattumise riski. Väike osa ohvritest võib ka ise kiusata, näiteks nooremaid ja nõrgemaid õpilasi. Selliste kiusaja-ohvrite korral on kiusamist peatada eriti keeruline ülesanne. Kuna need lapsed ise käituvad agressiivselt ja rikuvad korda, siis võivad klassikaaslased pidada nende kiusamist mõistetavaks või lausa õigustatuks.
 20


   18   19   20   21   22