Page 30 - KiVa EST Parents Guide
P. 30

   2.2 TEGEVUSED KODUS
2.2.1 Küsimused on olulised
„Kuidas täna koolis läks?” või „Kuidas koolis lood on?” on olulised igapäevased küsimused, mida vanemad oma lastelt küsivad. Need võimaldavad saada infot lapse koolipäeva, lapse tunnete, tujude ja sõprussuhete kohta. Küsimused näitavad, et vanemad on koolis toimuvast huvitatud. Samas võivad need toimida ka „avajana” sõpradega seotud probleemidest rääkimisel.
Kui küsid lapselt koolipäeva kohta, ära lepi lühivastusega „Hästi” või „Normaalselt”.
Võta rohkem aega, et saaksite teemasid arutada nii pikalt kui vaja. Peale sõnade on oluline „kuulata” ka lapse tundeid, hääletooni, pöörata tähelepanu näoilmetele ja žestidele. Eesmärk ei ole ülekuulamine, vaid dialoog, milles mõlemad pooled saavad jagada lugusid oma päevasündmustest. Kasulik on küsida selliseid küsimusi, millele ei saa vastata lihtsalt jah või ei.
 30

   28   29   30   31   32