Page 32 - KiVa EST Parents Guide
P. 32

 2.2.3 Mida teha?
• Kui tead või kahtlustad, et sinu last kiusatakse, räägi temaga. Ta ei pruugi tahta sulle rääkida, seega ole valmis, et ta algul eitab.
• Julgusta last rääkima ja kinnita talle, et tahad teda aidata, hoolimata sellest, kui raske olukord on. Anna oma lapsele teada, et oled 100% tema poolt.
• Ütle selgelt ja korduvalt, et kiusamine ei ole tema süü. Lapsel ei ole midagi viga, miski ei õigusta kiusamist.
• Ära luba, et hoiad kõike saladuses, sest see teeb sekkumise võimatuks. Luba siiski, et sa ei võta midagi ette ilma lapsega eelnevalt arutamata. Nii säilitad usalduse ja avameelse vestluse.
• Mõelge koos, kuidas saada hakkama üksikute kiusamisolukordadega. Lihtsad tegevused on parimad. Kiusajad tahavad, et ohver reageeriks kindlal viisil: hakkaks nutma, satuks segadusse, lööks kartma, läheks endast välja jne. Kui võimalik, võiks ohver proovida käituda teisiti, öelda kiusamisele EI või lahkuda olukorrast. Kiusajal on raske jätkata, kui ohver ei reageeri või kõnnib minema. Harjutada saab ka kiusamise olukordades vajalikku enesekindlust: kuidas veenvalt öelda EI, LÕPETA või ÄRA KIUSA.
• Mõelge koos, kuidas vältida olukordi, kus last on kerge kiusata. Näiteks ei peaks laps klassist või sööklast viimasena lahkuma, ei peaks kooli raha või väärtuslikke esemeid kaasa võtma ega tohiks teistest kaaslastest või korrapidaja-õpetajast eemale hoida. Teiste lähedal olla on kasulik isegi siis, kui sa neid ei tunne. Grupis on turvalisus suurem.
!
   32


   30   31   32   33   34