Page 33 - KiVa EST Parents Guide
P. 33

 • Mõtle, kuidas tõsta ohvri enesekindlust. Näiteks võib teha oma lapsele hea tuju plakati. Selleks otsi välja pilt, kus laps on õnnelik ja rahul. Liimi see paberile. Pildi ümber kirjuta toetavaid, toredaid ja julgustavaid mõtteid, mida teised tema kohta jaganud on. Kirjuta ka lapse tugevatest külgedest ja sellest, millega laps hästi hakkama saab. Kui plakat on valmis, aseta see nähtavale kohale.
• Kiusamise tõttu võib laps olla uje ja endassetõmbunud. KiVa tundides räägitakse sellest, kuidas leida sõpru ja harjutatakse suhete loomiseks vajalikke oskusi. Võid õpetajalt küsida tundides käsitletud teemade kohta ja nende üle ka kodus arutleda. Kõnelge erinevatest võimalustest, kuidas sõpru leida ja sõprust hoida.
• Võid julgustada last sõpru koju külla kutsuma. Esialgu piisab ühest kaaslasest, et laps saaks harjutada oma sotsiaalseid oskusi turvalises ja tuttavas keskkonnas.
• Võid julgustada last hobidega tegelema, et tal oleks võimalus uusi sõpru leida.
• Kasulik on võtta ühendust kooli KiVa-meeskonnaga. Meeskonna liikmed on õppinud kiusamisjuhtumeid lahendama. Räägi neile, mis on juhtunud ja mida oled juba kodus lapse toetamiseks teinud.
  33

   31   32   33   34   35