Page 37 - KiVa EST Parents Guide
P. 37

    2.2.5 Kui sinu last kiusatakse telefoni või interneti teel
Mida teha solvavate sõnumitega?
• Soovita oma lapsel mitte avada kiusajate või võõraste saadetud sõnumeid.
• Julgusta last kiusaja sõnumile vastama ainult ühe korra. Tavaliselt ei ole mõtet rohkem vastata. Jälgige, et vastus oleks lühike ja asjakohane ning annaks selgelt märku, et soovite kiusamise lõpetamist.
• Kui selgub, et sõnumi saatja käib lapsega samas koolis, võta ühendust kooli personaliga.
• Kui kiusamine jätkub, kaalu ühe võimalusena lapse e-kirja aadressi või telefoninumbri muutmist.
• Vajadusel on võimalik kiusaja sõnumeid salvestada ja dokumenteerida hilisemaks kasutamiseks olukorras, kui kiusamise lõpetamiseks läheb vaja lisameetmeid.
• Võid seadistada lapse e-kirja programmi nii, et see filtreeriks kindlate saatjate kirjad eraldi kausta, nii et laps ei peaks neid lugema.
  37


   35   36   37   38   39