Page 36 - KiVa EST Parents Guide
P. 36

2.2.4 Kuidas võiks kõrvalseisja ohvrit aidata?
Kiusamisolukorras on sageli lisaks kiusajale ja tema abilistele ka kõrvalseisjad. Nad ei vastuta kiusamise eest, kuid saavad palju teha kiusamise vähendamiseks ja ennetamiseks.
• Julgusta oma last võtma kindel seisukoht kiusamise lõpetamiseks. Kiusamine lõpeb palju kiiremini, kui kõrvalseisja sekkub.
• Küsi oma lapselt, mis tunne on kiusamist kõrvalt vaadata. Milliseid tundeid see tekitab? Arutlege nende tunnete üle.
• Paku, et laps võiks kiusamisest oma sõpradega rääkida. Mida võiksid nad koos kiusamise lõpetamiseks teha? Kiusamisse taunivalt suhtuval grupil võib olla kiusamise peatamisel suur mõju. Kiusamine lõpeb, kui puudub publik, kes seda naudib.
• Võite arutleda ka kiusamise erinevate liikide üle. Kiusamine ei ole ainult löömine ja narrimine, see võib toimuda ka varjatult või interneti vahendusel. Ükski neist ei ole lubatud!
• Julgusta oma last kiusamisest täiskasvanule rääkima. See ei ole tagarääkimine või kaebamine. Täiskasvanule rääkimine on sobilik ja tõhus viis hädas ohvri abistamiseks. Vaikimine ainult pikendab ohvri kannatusi.
• Räägi oma lapsele KiVa meeskonnast (kooli kiusamisvastasest töörühmast), mille ülesanne on kiusamisjuhtumite lahendamine. Võta meeskonnaliikmetega ühendust ja räägi neile toimuvast kiusamisest.
   36
  

   34   35   36   37   38