Page 47 - KiVa EST Parents Guide
P. 47

  Selgita välja nii palju, kui saad. Kuula, mis juhtus. Püüa mõista, kas tegu on ühekordse konflikti või pikemaajalise kiusamisega. Aita lapsel rääkida, esitades täpsustavaid küsimusi. Aktsepteeri, mida ja kuidas laps räägib. Ära tee koheseid järeldusi ega anna hinnanguid,
nagu „Ma olen kogu aeg teadnud, et see poiss...”.
Kinnita lapsele, et aitad ja toetad teda. Ütle, et leiate koos lahenduse: „Ma aitan sind. Kõik saab korda.” Väldi väljendeid, mis võivad jätta mulje, et sa ei mõista lapse muret, nagu „Ära muretse!”, „Küll see üle
läheb!”, „Pole hullu midagi!”.
Enne kui tegutsed, võta aega mõtlemiseks. Kui oled lapse ära kuulanud, ütle lapsele, et mõtled läbi, kuidas oleks kõige parem selles olukorras
käituda. Vajadusel tee väike jalutuskäik.
Planeeri. Esmalt ja koheselt tuleks võtta ühendust klassijuhatajaga. See on soovitatav isegi juhul, kui leiad, et saaksid juhtumi lahendada lastevanemate vahel. Parim viis juhtumi arutamiseks on kohtuda klassijuhatajaga silmast silma. Väldi sõnastusi või küsimusi, mis võivad mõjuda klassijuhataja jaoks ründavalt, nagu „Kuidas te seda märganud ei ole?”, „Kuidas sellised asjad
koolis üldse juhtuda saavad?”.
Räägi plaan lapsega läbi. Oluline on, et laps saaks aru ning aktsepteeriks, mida kavatsed ette võtta. Kui laps ei soovi, et sa klassijuhatajaga sellest räägiksid,
siis aktsepteeri seda, kuid uuri, miks laps arvab, et see ei ole hea mõte.
Toimi otsustavalt, aga tasakaalukalt. Ära lükka kokkulepitud tegevusi edasi. Leia võimalus, et luua kontakt kooliga. Kohtumisel klassijuhatajaga kirjelda, mida lapselt kuulsid, väldi hinnanguid ja järeldusi, väldi sõnastusi või küsimusi, mis võivad mõjuda ründavalt. Anna mõista, et soovid koos klassijuhatajaga
leida parima lahenduse.
Juhtum on lahenenud siis, kui kõik juhtumis osalenud lapsed ennast jälle hästi tunnevad. Pärast esmaseid kokkuleppeid ja tegevusi on oluline jälgida, kas ja kuidas olukord laheneb. Lepi lapsega kokku, et räägite sellest nädala pärast uuesti
ja vajadusel teete plaanis muutusi. Kinnita veel kord, et aitad ja toetad teda.
   47
   45   46   47   48   49