Page 44 - KiVa EST Parents Guide
P. 44

  Kokkuvõte
Kui su laps on teisi kiusanud, siis on mitmeid võimalusi tema toetamiseks.
Ole temaga kiusamisest rääkides rahulik ja kindel. Ütle, et sa ei kiida kiusamist heaks. Püüa tekitada ohvri suhtes empaatiat. Räägi, kui hirmul ohver võib olla ja kui halvasti end tunda. Rõhuta, et miski ei õigusta kiusamist. Kinnita oma lapsele, et toetad teda kiusamise lõpetamisel. Kaaluge koos erinevaid võtteid, mida laps saaks viha kontrollimiseks ja pettumusega toimetulekuks kasutada.
Mõtle ka sellele, mida sinu laps võiks ohvri toetamiseks teha. Näiteks võiks ta öelda „tere” või julgustada ohvrit naeratusega. Laps võiks lubada vähemalt seda, et ei osale enam kiusamises.
  44


   42   43   44   45   46