Page 43 - KiVa EST Parents Guide
P. 43

 • Mõtle, kas su laps vajab rohkem täiskasvanu järelevalvet ja suunamist. Kehtesta hobide ja väljaskäimiste suhtes selged reeglid. Hoia end kursis, kus ja kellega koos su laps igal hetkel on.
• Õpeta oma lapsele lugupidamist teiste vastu ja sallivust erinevuste suhtes. Erinevus on rikkus, see ei ole ohtlik või põhjus naeruvääristamiseks.
• Ütle oma lapsele, et tead – ta suudab oma käitumist muuta. Kinnita, et oled kindel, et ta tegelikult ei taha kahjustada teisi või haavata nende tundeid. Toeta tema usku, et ta tõesti suudab oma käitumist muuta.
• Muutus on võimalik näiteks sotsiaalsete oskuste arendamisega, kiusamist taunivate kaaslastega sõbrustamise või uute hobide leidmisega. Mõelge koos, millised tegevused aitaksid lapsel kaaslastega läbi saada ja pälvida grupis positiivset tähelepanu.
• Tunnusta last kiusamises mitteosalemise ja kiusamise lõpetamiseks tehtavate väikeste sammude eest.
• Anna selgelt teada, et kiusamise jätkumine toob kaasa negatiivsed tagajärjed nii koolis kui ka kodus.
• Kui pead last karistama, tee seda õiglaselt. Karistus ei tohi olla füüsiline, sest see võib kiusamist isegi suurendada. Taas on ülioluline öelda oma lapsele, et aktsepteerid ja armastad teda, kuid ei kiida heaks seda, et ta kiusab teisi.
• KiVa meeskonna liikmed on õppinud kiusamisjuhtumeid lahendama. Usalda neid! Kui soovid, räägi nendega sellest, mida koolis kiusamise peatamiseks tehakse.
!
  43

   41   42   43   44   45