Page 40 - KiVa EST Parents Guide
P. 40

   Kokkuvõte
Lapsevanema kõige olulisem ülesanne on armastada oma last tingimusteta ja julgustada teda.
Peamine sõnum kiusamise all kannatavale lapsele on:
1) kiusamine ei ole sinu süü;
2) ära muretse, sul on täielik õigus end halvasti tunda, saame sellega koos hakkama;
3) sa saad abi ja toetust ning kiusamine lõpetatakse.
Paljudes kiusamisolukordades võib esimeseks sammuks saada jõuline sõna EI kasutamine. Vajadusel saab selle ütlemist eelnevalt vanematega koos harjutada. Kui sinu last kiusatakse telefoni või interneti teel, räägi talle, kuidas käituda sobimatute ja solvavate sõnumitega. Kasulik on võtta ühendust ka KiVa-meeskonnaga ja arutada juhtunut. Meeskonna liikmed võivad rääkida, mis on juhtumisse sekkumiseks ja kiusamise lõpetamiseks juba koolis tehtud või kavas teha. Kui kiusamine on väga tõsine, tasub kaaluda õiguskaitseorganite poole pöördumist.
     40   38   39   40   41   42