KiVa Skola-situationskartläggningen 2019

Situationskartläggningen är öppen vardagar klockan 7.45-16.00 under tiden
6.5-14.6.2019 för de skolor som har registrerats som användare av KiVa Skola-programmet.
Om den dagliga öppethållningstiden går ut medan ni besvarar kartläggningen kan ni ändå lugnt besvara den påbörjade kartläggningen till slut.