Skolpersonalens situationskartläggning 2019

Personalens situationskartläggning kan besvaras av skolor som är registrerade till KiVa Skola-programmet under tiden 6.5-14.6.2019 varje dag dygnet runt.